Epfja ondersteund ( beginnende ) ondernemers met
          fiscale en/of juridische vragen.
             (ondernemingsvormen - inschrijven KvK - administratie -
             personeel -contractrechtelijke zaken)

Epfja ondersteund en assisteert bedrijven en particulieren
          bij het opzetten en onderhouden van de boekhouding.

Epfja adviseert bedrijven en particulieren bij juridische,
          vermogensrechtelijke, arbeidsrechtelijke
          en financiële vraagstukken.

 

Duidelijke
fiscale & juridische
ondersteuning!

on·der·ne·men -nam, h -nomen 1 op zich nemen 2 beginnen te doen; uitvoeren: actie.

 on·der·ne·mer de; m,v -s iem die een bedrijf voor eigen rekening uitoefent.

on·der·ne·ming de; v -en; -minkje 1 iets dat men onderneemt 2 op winst gericht bedrijf dat voor eigen risico werkt.

 

Ondernemen zonder
hulp is geen feestje.
Hoe houd ik de
kosten in de hand.
Wat kan ik zelf met
wat hulp en advies.
Een goed voorbereide
start is de basis voor
succes zonder stress.
Voorkomen van
onaangename juridische
fiscale verrassingen
en geschillen.